A társaság alapadatai

 • név: LENDORG Finanszírozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • székhely: 4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.
 • cégjegyzékszám: 09-10-000629
 • adószám: 27429376-2-09
 • felügyelő hatóság: Magyar Nemzeti Bank
 • tevékenységi engedély száma: H-EN-I-558/2021.
 • engedélyezett tevékenységek:
  • hitel és pénzkölcsön nyújtása,
  • pénzügyi lízing,
  • valutával, devizával – ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység,
  • követelésvásárlási tevékenység

Letölthető dokumentumok

Elérhetőségek

 • postacím: 4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.
 • e-mail: lendorg@lendorg.hu    
 • telefon: +36 30 338 5009 (munkanapokon 9-16 óra között és keddi napokon 8-20 óra között)
 • fax: +36 52 507 291

Pénzügyi Navigátor a tudatos fogyasztókért

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény az MNB feladataként jelöli meg a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét, illetve a pénzügyi szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevők érdekeinek védelmét. Tovább


Panaszkezelés

Amennyiben az ügyfél a LENDORG Zrt. válaszát, eljárását, intézkedését (mulasztását) sérelmezi, panaszát formailag kötetlenül, szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen, vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben) is megteheti. Az írásbeli panaszbejelentés segítése érdekében a LENDORG  Zrt. formanyomtatványt biztosít ügyfelei számára, amely a Társaság honlapján elérhető. A nyomtatvány használata nem kötelező.

Panaszbejelentés írásban

 • Postacím: 4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.
 • Telefax: +36 52 507 291
 • E-mail cím: lendorg@lendorg.hu            

Panaszbejelentés személyesen

 • Panaszügyintézés helye: 4025 Debrecen, Simonffy u. 34-36.
 • Nyitvatartási idő: minden munkanapon 8-16 óra között

Panaszbejelentés telefonon

 • Telefonszám: +36 30 338 5009
 • Hívásfogadási idő: munkanapokon 9-16 óra között és keddi napokon 8-20 óra között

Az eljárás további menetét, jogorvoslati fórumok igénybevételének módját és elérhetőségét a LENDORG Zrt. panaszkezelési szabályzata tartalmazza:

Az MNB honlapján a panaszkezeléssel kapcsolatban tájékozódhat: